Cennik

Poniżej prezentujemy cennik zabiegów rehabilitacyjnych i fizykoterapeutycznych, oraz stawki za konsultacje ze specjalistami z dziedziny psychologii, logopedii i dietetyki.

 

Terapie indywidualne:

 

Integracja sensoryczna
Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej 80 zł
Trzy wizyty diagnozujące z omówieniem i wydaniem pisemnej diagnozy integracji sensorycznej    350 zł
( za 3 spotkania)
Wydanie re- dignozy integracji sensorycznej   200 zł 
Terapia integracji sensorycznej   60 min - 80 zł 
Fizjoterapia  
Konsultacja fizjoterapeutyczna  80 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna w warunkach domowych  100 zł
Wizyta fizjoterapeutyczna (ćwiczenia + zabiegi)  80 zł
Ćwiczenia indywidualne  60 min - 80 zł 
Masaż klasyczny 30 min - 40 zł/ 60 min - 80 zł
Drenaż limfatyczny 30 min - 40 zł/ 60 min - 80 zł
Masaż – fotel masujący 20 min - 20 zł
Korekcja wad postawy 60 min - 80 zł
Fizykoterapia
Laseroterapia - laser wysokoenergetyczny  20 zł
Elektroterapia   10 zł 
Ultradźwięki   10 zł 
Magnetoterapia   10 zł 
Przy zakupie 10 zabiegów fizykoterapeutycznych 20 % zniżki  
Logopedia 
Konsultacja logopedyczna  80 zł 
Diagnoza logopedyczna  100 zł 
Terapia logopedyczna   30 min - 40 zł/ 60 min - 80 zł
Terapia dla dzieci z dysgrafią, dysleksją i dysortografią  80 zł 
Profilaktyka oraz terapia zaburzeń mowy  80 zł
Terapia opóźnionego rozwoju mowy  80 zł
Terapia jąkania  80 zł 
Terapia ręki  60 min - 80 zł 
Psycholog  
Konsultacja psychologiczna   pierwsza wizyta 120 zł 
Diagnoza i terapia psychologiczna  każda wizyta 100 zł 
Trening umiejętności społecznych  80 zł 
Terapia zaburzeń zachowania   80 zł 
Indywidualne poradnictwo dla rodziców w procesie wychowania dziecka 100 zł
Pedagog  

Konsultacja padagoga, oligofrenopedagoga, terapeuty autyzmu i zespołu Aspergera  

100 zł 
Diagnoza pedagogiczna  100 zł 
Terapia pedagogiczna  60 min - 80 zł 
Nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniem 80 zł
Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną 80 zł
Metoda Warnke
Diagnoza wstępna 120 zł
Diagnoza kontrolna 100 zł
Diagnoza podsumowująca 100 zł
Terapia metodą Warnke z terapeutą 60 min - 80 zł
Dietetyk
Konsultacja dietetyka 150 zł
Konsultacja wybiórczości pokarmowej 180 zł

Terapie grupowe:

 Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej 60 min - 50 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) 60 zł
Logorytmika 60 zł
Inne
Wydanie opinii 80 zł
Wydanie zaświadczenia 30 zł