Informacje o Centrum Diagnozy i Terapii Reha-Sens w Jędrzejowie

mata do ćwiczeńJesteśmy zespołem specjalistów z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii psychologicznych, zajęć z integracji sensorycznej, rehabilitacji i fizykoterapii. Nasze Centrum zatrudnia wykwalifikowanych pedagogów, logopedów i dietetyków, którzy zapewnią profesjonalne wsparcie i opracują indywidualny plan działania. Zapewniamy pełne wsparcie rodziców w diagnozie i terapii dzieci. Pomagamy w edukacji i przygotowujemy najmłodszych do podjęcia nauki szkolnej.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • zabiegi logopedyczne,

 • terapie psychologiczne dla dzieci,

 • przygotowanie do nauki szkolnej,

 • korygowanie wad postawy

 • fizykoterapię oraz rehabilitację,

 • terapię metodą Warnkego,

 • porady dietetyczne.

Oferujemy pomoc dorosłym i dzieciom. Prowadzimy zajęcia w naszym Centrum w Jędrzejowie oraz dojeżdżamy do domów pacjentów. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do zabiegów z zakresu fizykoterapii.

Naszą specjalnością jest terapia integracji sensorycznej u dziecka, która pozwala wyeliminować zaburzenia wynikające z nieprawidłowego przetwarzania bodźców i informacji przez mózg. Dzieci z zaburzeniami SI mogą mieć trudności z wykonywanie i planowaniem działań, sprawiać problemy wychowawcze i nie wywiązywać się z obowiązków szkolnych. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych terapeutów to szansa na poprawę zdolności do uczenia się, sposób na uregulowanie emocji i odbioru wrażeń sensorycznych, oraz ćwiczenie koncentracji.

 

Specjaliści

twarz kobietyKlimczak Monika

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Oligofrenopedagog, Terapeuta Autyzmu i Zespołu Aspergera.

Właściciel Reha-SENS

Jestem absolwentką Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej, z zakresu Oligofrenopedagogiki, Terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera. Posiadam Przygotowanie Pedagogiczne. Jestem Asystentem Osoby Niepełnosprawnej a także instruktorem Nordic Walking.
Systematycznie dokształcam się i doszkalam rozwijając własny warsztat pracy terapeutyczno-pedagogicznej. Zdobywam nowe umiejętności i zaznajamiam się z najnowszymi metodami i technikami pracy z pacjentem. 

Ukończyłam:

 • Kurs PNF ( i stopień)
 • Kurs PNF i skoliozy
 • Kurs Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy
 • Kurs Manualny Drenaż Limfatyczny
 • Kurs Rehabilitacja w Geriatrii

Od wielu lat prowadzę zajęcia grupowe i indywidualne łącząc w terapii poznane techniki i metody pracy w holistycznym podejściu do dziecka.  
Dzięki kierunkowemu wykształceniu oraz wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi moją pracę cechuje profesjonalizm, indywidualne podejście do każdego pacjenta i kreatywność w działaniu. W pracy z dzieckiem zwracam szczególną uwagę na współpracę z rodzicami, gdyż takie podejście przyspiesza i czyni trwałymi rezultaty terapeutyczne co jest gwarantem ustawicznego i  harmonijnego rozwoju pacjenta.

 

Agnieszka Skołucka

kobietaPedagog, logopeda, oligofrenopedagog, specjalista zaburzeń autyzmu Zespołu Aspergera u dzieci i młodzieży, 22 lata w zawodzie

Wykształcenie:

 • Wyższe studia zawodowe i magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie na kierunku Pedagogika
  w zakresie pedagogika wieku dziecięcego z logopedią oraz wczesnoszkolna edukacja zintegrowana
  Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych
  w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie
  edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika oraz Zarządzanie w oświacie.
  Wiele kursów, szkoleń, konferencje logopedyczne.

Doświadczenie zawodowe:

 • Praktyki zawodowe w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej w Sędziszowie
 • Praktyka logopedyczna w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jędrzejowie
 • Praca od 22 lat w Przychodni Lekarskiej Gabinet Logopedyczny oraz w wielu szkołach i przedszkolach jako nauczyciel, logopeda, pedagog specjalny
 • Specjalista w Reha SENS CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII DZIECI I DOROSŁYCH w Jędrzejowie

 

twarz kobiety 02Anita Chabior 

Pedagog, Trener Treningu Umiejętności Społecznych, Trener Treningu Zastępowania Agresji.

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowo jestem trenerem Treningu Umiejętności Społecznych TUS oraz trenerem Treningu Zastępowania Agresji. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Doświadczenie zawodowe zbierałam pracując z dziećmi jako pedagog szkolny prowadząc zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz rozwijanie kompetencji-emocjonalno społecznych. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jestem w trakcie ukończenia studiów Diagnoza i Rewalidacja dzieci z zespołem Aspergera i Autyzmu.
Celem mojej pracy jest radość na twarzy dziecka oraz jego prawidłowy rozwój. 

 

Weronika Sierant-Wieczorek 

kobieta 01Psycholog

Jestem dyplomowanym psychologiem, ze specjalizacją psychologia kliniczno- sądowa. Posiadam uprawnienia do przeprowadzania badań dotyczących psychologii transportu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, które umożliwia mi również pracę z dziećmi i młodzieżą.  Obecnie w trakcie specjalistycznej czteroletniej szkoły psychoterapii przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo- behawioralnego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach, w ramach praktyk, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie do dzisiejszego dnia pracuję jako psycholog, udzielając wsparcia i prowadząc konsultacje psychologiczne. Kolejne umiejętności nabywałam w prywatnych placówkach psychologicznych. Jednocześnie pracując w innych miejscach- m.in. w ośrodku rehabilitacyjnym i gabinecie psychologicznym, prowadzę oddziaływania terapeutyczne, mające na celu wsparcie klientów w doświadczanych trudnościach. Prowadzę oddziaływania w ramach programu Wczesne Wspomagane Rozwoju Dziecka, pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu. W pracy wykorzystuję techniki oparte na terapii poznawczo- behawioralnej.

Konsultuję klientów stron internetowych:

Piszę także artykuły eksperckie, biorę także udział w podcastach, gdzie wypowiadam się na tematy związane z psychologią.

Istotne jest dla mnie poszerzanie warsztatu pracy psychologa, dlatego dbam o rozwój zawodowy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, które podnoszą moje kwalifikacje i kompetencje. Ważna jest dla mnie praca w oparciu o Kodeks Etyczno- Zawodowy Psychologa. Podczas spotkań zależy mi na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla klienta, w której będzie on mógł poczuć się na tyle swobodnie i komfortowo, by móc opowiedzieć o nurtujących go trudnościach, z którymi się zmaga.

Zajmuję się:

 • psychoedukacją,
 • interwencją kryzysową,
 • profilaktyką stresu,
 • wsparciem psychologicznym w kryzysach emocjonalnych.

Konsultuję i wspieram klientów w dążeniu do poprawy jakości ich życia, asystuję w procesie podejmowania ważnych decyzji życiowych. Spotykam się z osobami doświadczającymi trudności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Udzielam również porad dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia z zakresu umiejętności wychowawczych.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do współpracy,

Weronika Sierant-Wieczorek