Logopedia

kobieta i dziecko ćwiczące wymowęPraca z logopedą zaczyna się od postawienia diagnozy – w przypadku dzieci specjalista przeprowadza wywiad logopedyczny z rodzicem. W czasie rozmowy należy podać informacje dotyczące wieku, etapów rozwoju mowy oraz przebytych chorób. Następny krok obejmuje badane narządu mowy – budowy języka, podniebienia, warg oraz ruchomości żuchwy. Zdarza się, że logopeda kieruje pacjenta do audiologa, laryngologa lub neurologa. Po wykonaniu diagnostyki nasz specjalista zdefiniuje cele pracy i opracuje harmonogram działań.

W czasie zajęć logopedycznych dobierane są różne formy pracy m.in.: ćwiczenia bierne i czynne, zadania z zakresu naśladownictwa mowy oraz masaż logopedyczny. Efekty terapii są w dużej mierze uzależnione od zaangażowania pacjenta i „odrabiania” zadań domowych, które utrwalają prawidłową wymowę.

Kiedy warto zgłosić się do logopedy?

Do specjalisty należy się zgłosić, jeżeli dziecko:

  • nie wypowiada prostych dwusylabowych słów po ukończeniu pierwszego roku życia (mama, tata, papa itp.),

  • nie łączy prostych słów po ukończeniu drugiego roku życia,

  • nie jest w stanie komunikować się z otoczeniem po ukończeniu trzeciego roku życia,

  • w wieku czterech lat nieprawidłowo wypowiada głoski [s], [z],[c] [dz],

  • w wieku 7 lat nie podejmuje prób wymówienia głoski [r],

Istnieje także szereg innych wskazań do przeprowadzenia konsultacji logopedycznej m.in.: nadmierne ślinienie się, oddychanie przez usta, brak płynnej mowy (lub mowa bezdźwięczna / niewyraźna), brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą itp.

Wczesna interwencja to szansa na wyeliminowanie problemów z mową, dlatego serdecznie zachęcamy do skonsultowania się z naszym specjalistą. Pomagamy także osobom dorosłym, które mają trudności w artykułowaniu niektórych głosek lub obserwują, że ich mowa jest niewyraźna dla otoczenia.